/stockholm-sociala-medier/

Använder ert företag sociala medier som ett verktyg för ökad tillväxt?

Vi på Onesty Marketing Stockholm ser till att marknadsföra ert varumärke på bästa möjliga sätt med hjälp av sociala medier.
Fyll i enkät

Informera, annonsera och konvertera

Hitta målinriktade kunder
Vi hjälper er att synas, överallt. Sociala medier ger oss möjligheten att få ert företag, eran vision, samt era tjänster att synas överallt, på alla plattformar.
Rätt information - rätt kund
Att få tillgång till olika plattformar ger er möjligheten att skapa personlig     kontakt med era kunder, som i sin tur leder till högre konvertering.
Bygg på ert varumärke
Varumärket är ert levebröd. Påverka hur konsumenternas bild av er, och visa eran sanna sida så att ni kan påverka tusentals människor online.
Utnyttja eran marknadsförings-potential
Flertal ledande företag använder sociala medier såsom Instagram & Facebook som sin primära strategi. Ni kan bli en av dem.

Bli en i mängden, men se till att sticka ut

Grunden för lyckade annonser skall givetvis vara att de är välskrivna och inriktade mot rätt form av målgrupper. Men det är lika viktigt att förstå tyngden av en väl utförd uppföljning och analys. Vårt team ser alltid till att analysera utfallet av alla annonser som läggs ut. Genom att jämföra annonsernas resultat mot varandra så kan man se vilka förbättringsområden som måste korrigeras för främsta resultat. Vi ser alltid till att kontinuerligt anpassa våra annonser efter de hinder som uppkommer. Allt detta, i kombination med skräddarsydda målgrupper, ger oss möjligheten att verkligen pusha förbi de förväntade resultaten.

Vi väljer ut de bästa plattformarna för just er, för att få bäst konvertering

Det bästa med att jobba med företag inom social marknadsföring är att ni får ta del av viktig kunskap inom de olika sociala plattformarna. Marknadsföring inom sociala medier är ett väldigt delikat verktyg som måste användas på rätt sätt. Vi hjälper er förstå skillnaden mellan de olika plattformarna och hur ni ska utnyttja dom för olika - men också rätta ändamål som når ut till relevanta & potentiella kunder.

Hållbar strategi - hållbar ökning

Öka exponering   →

Vi analyserar marknaden ni befinner er i för att sedan hitta områden där det är som bäst att marknadsföra.

Organisk   →

Visa era produkter & tjänster till kunder på det naturliga sättet. Skapa lockande innehåll som når ut till alla.

Engagemang   →

Se till att era kunderna engagera sig i ert innehåll på sitt egna initiativ, vilket skapar leads till försäljning.

Kom i kontakt med oss

Kontakta oss

+46 735337292
kontakt@onestymarketing.com
Polluxvägen 4, Stockholm